For at kunne forstå mine udtalelser…

By Edvard Munch / July, 10, 2013 / 0 comments

MM N 46 bl. 1r

For at kunne forstå mine udtalelser
om at jeg fandt det at være en forbrytelse
af mig at gifte mig skal jeg oplyse om:
min mor-mor døde af tuberkulose
Min mor døde af tuberkulose
ligeledes hennes søster Hansine
Min tante der kom til os har vistnok
været tuberkuløs. Hun led hele sit liv
af forkjølelser med blodspytning samt
bronchit. Min søster Sofie døde af tuberkulose
Vi andre børn led under opvæxten
af stærke forkjølelser – Jeg kom syg til verden
blev hjemdøbt og min far trodde ikke
jeg skulde leve – Jeg måtte næsten helt
forsømme skolen – Blev stadig angrebet
af voldsomme forkjølelses sygdomme
og gigtfeber – Havde blodstyrtning og
blodspytning. Min bror havde svagt
bryst og døde ung af lungebetændelse

MM N 46 bl. 2r

Min farfar stiftsprosten døde
af rygmarvstæring – Heraf  …  mener
jeg min far fik sin sygelige nervøsitet
og heftighet – Den samme som
udviklede sig mer og mer hos
os børn
Jeg mener derfor ikke at min
kunst er syg – som Scharfenberg og
mange tror. Det er folk som ikke
forstår kunstens væsen og heller ikke
kjenner kunsthistorien
Når jeg maler sygdom og last
er det tvært imot en sund utløsning
Det er en sund reaktion som
man kan lære af og leve efter

MM N 46 bl. 3r

Hvordan jeg fandt på at male
friser og vægmalerier

I min kunst har jeg forsøgt
at få forklart mig livet og dets
mening –
Jeg har osså ment at hjælpe andre
til at klarlægge sig livet
Jeg har altid arbeidet bedst med
mine malerier om mig –
Jeg stillet dem sammen og følte
enkelte billeder havde forbindelse med
hverandre i inholdet –
Når de stilledes sammen gik der med
engang en klang igjennem dem og
de blev helt annerledes end enkeltvis
Det blev en symfoni
Så fandt jeg på male friser

MM N 46, Munch-museet. Datert 1930–1934. Notat
http://www.emunch.no/HYBRIDNo-MM_N0046.xhtml