“Munchs tekster oversatt til engelsk” av Hilde Bøe

By Lin Stafne / December, 14, 2012 / 0 comments

Medarbeidere i Munch-museets stab har det siste halve året arbeidet sammen med oversetter Francesca M. Nichols for å oversette et utvalg av Munchs egne tekster til engelsk. Resultatet – the English edition – er nå publisert på emunch.no, det digitale tekstarkivet over Munchs tekster. Utvalget av tekster inneholder kunstrelaterte tekster hvor Munch reflekterer over verkene sine, mange av hans prosadikt og av hans litterære skisser. Til sammen er om lag 1100 manuskriptsider oversatt.

http://www.emunch.no/T/normal/No-MM_T2770-00-R.jpg

Arbeidet har vært krevende fordi Munchs tekster i seg selv ikke alltid er like lett tilgjengelige. Langt de fleste er håndskrevne og ble aldri publisert av Munch selv. Munch hadde sin helt særegne språklige stil hvor han tok lett på både tegnsetting og rettskriving. I tillegg er håndskriften hans ofte vanskelig å lese. Derfor har museets medarbeidere arbeidet tett med oversetter for å sikre at oversettelsen blir en god gjengivelse av Munchs tekst. Oversetter har lagt seg i selen for å lage en så tekstnær oversettelse som mulig. Presentasjonen på emunch.no legger også vekt på en original-nær visning i parallell med faksimile av Munchs eget manuskript. På den måten ønsker museet å vise at Munchs tekster sjelden var ferdigredigerte da han la dem fra seg. De finnes på løse lapper og i notatbøker, kladdebøker og skissebøker, de er tekster som ble skriblet ned, versjon etter versjon, utkast etter utkast, over mange, mange år.

Dette dypdykket inn i Munchs skriftlige univers, som vi har gjort, har vært en fantastisk opplevelse sier oversetter Francesca M. Nichols, og fortsetter, Munchs evne til å formidle ekstreme psykologiske tilstander, erotiske scener eller beskrivende passasjer som spenner fra sykelig besettelse til gripende patos og lyrisk lidenskap – for ikke å nevne Munchs sans for humor – gjør at dette blir uforglemmelig lesning, som jeg vil anbefale til alle som er interessert i de menneskelige følelsers verden. –Her er smakebiter fra oversettelsene.

MM N 505, p. 1

Ashes

During all that time he had
in fact forgotten that she was
married – Any thought of the Captain had
only fleetingly passed him by.
– It had in fact never
occurred to him either that
things should end this way – not until this moment
sitting in this large dark
cold room with the fluttering
candle flames did he see everything clearly –
He had committed fornication – he had
deceived the tall Captain – he
had thrown himself into something that
caused him remorse – his Father – and the others at home

And the time he felt love
and the time they had been together
until now – lay like a heap of ashes – And she with all
the other lovers

MM T 329, fol. 1r

http://www.emunch.no/T/normal/No-MM_T0329-00-01r.jpg

Your eyes are as large as half the sky
when you stand near me and your hair with gold dust
your mouth I do not see – see only that you are smiling

 

Les videre selv her og meld gjerne tilbake til oss hva dere synes!