Kjenner du Munch? av Julie Knoff Smith

By Lin Stafne / October, 29, 2012 / 0 comments

”Den kulturelle skolesekken” fyller ti år i år, og Munch-museet har vært med helt fra starten. Det begynte med grafikk-kurs for 5. trinn i 2002 og fra 2008 ble prosjektet utvidet med omvisninger for 7. trinn. Dette har vært et fast, obligatorisk opplegg for hele dette trinnet i Oslo-skolen.

Etter flere år var programmet nå modent for revidering. Vi ønsket bl.a. et opplegg for 7. trinn som var mer i tråd med skolesekkens målsetting om at elevene ikke bare skal være passive mottakere, men også aktive utøvere. I høst ble opplegget utvidet til et tre timer langt program kalt ”Kjenner du Munch?” – et heldagsopplegg som innledes med en Power-Point-presentasjon etterfulgt av omvisning og til slutt en praktisk-kunstnerisk oppgave. Presentasjonen gir elevene forkunnskaper som kan gi et større utbytte av å se utstillingen. Utstillingene i museet skifter dessuten flere ganger i året. Presentasjonen gir mulighet til å vise bilder som ikke er med i en gitt utstilling. Den gir også mulighet til å vise fotografier og bilder av andre kunstnere som har hatt betydning for Munch.

Hver morgen står nå altså 60 forventningsfulle 7.-klassinger parat utenfor hovedinngangen før de loses inn og finner plassene sine i foredragssalen. Salen er en opplevelse i seg selv, uendret som den er siden bygget ble reist tidlig på 1960-tallet. Her henger de store maleriene Munch laget som utkast til Auladekorasjonen (utsmykking i universitetets festsal).

Introduksjonen innledes med fakta om Munch og med dialog om hva akkurat de forbinder med denne kunstneren. Dernest begynner vi å snakke mer inngående om livsløpet hans, som for eksempel om hvor han reiste, hvilke andre kunstnere som inspirerte ham og hvordan han utviklet seg i løpet av kunstnerkarrieren.

Så er det klart for omvisning. Elevene synes det er fascinerende å se de ekte bildene til Munch og det er godt å få rørt litt på seg etter å ha sittet stille så lenge. Her er det også større mulighet for barna til å komme til orde, enn under presentasjonen, og det oppstår ofte interessante og morsomme dialoger med barna.

Etter en spisepause er det endelig klart før dagens høydepunkt: Den praktiske oppgaven. For tiden dreier den seg om komposisjon. Dette er et tema som elevene har fått innblikk i både i introduksjonen og under omvisningen. På bordene finner barna sakser, limstifter og ark. Barna klipper ut sjablonger basert på elementer fra Munch-bilder. På det blanke arket de har foran seg kan de teste ut hvordan de kan komponere sitt eget bilde. Slik får de praktisk erfaring med å skape forskjellige uttrykk ved å manipulere elementene i et bilde. Her er det også rom for lek og ”kreativ galskap” og mye overraskende kan oppstå på arket. Elevene utvikler også et eget ”eierskap” til Munchs motiver som de ikke hadde i utgangspunktet. Når lærerne til slutt samler inn elevarbeidene er stoltheten tydelig å lese i mangt et ansikt.