“Strindberg er væk – en vend er væk –”

By Lin Stafne / May, 12, 2012 / 0 comments

Den 14. mai er det 100 år siden billedkunstneren, dikteren, dramatikeren og rabulisten August  Strindberg (1849-1912) døde. I den forbindelse har edisjonsfilolog og redaktør for emunch.no, Hilde Bøe, og forskningsbibliotekar Lasse Jacobsen, funnet frem noen av Munch-museets skatter fra arkivet, deriblant et notat som kan se ut som utkastet til en nekrolog, som begynner med ordene: “Strindberg er væk – en vend er væk -”. I et brev til den danske vennen og dikteren Emanuel Goldstein, ber Munch ham om å kjøpe en krans fra ham til Strindbergs begravelse.

Munch og Strindberg var begge nylig kommet til Berlin høsten 1892, da de møtte hverandre på en kneipe i byen, som var blitt møtestedet for skandinavene der. Det var Strindberg selv som “døpte” kneipen “Zum schwarzen Ferkel“, etter en vinsekk som hang over døren og minnet ham om en svart grisunge, skriver Lasse Jacobsen i artikkelen Zum schwarzen Ferkel. Strindberg var en ledende figur i kunstnermiljøet, og en viktig inspirator og diskusjonspartner for Munch. De traff hverandre igjen i Paris i 1896 der de bl.a. samarbeidet om å lage heftet Quickborn.

Strindbergmarkeringen pågår hele 2012, og på Strindbergsmuseet vises akkurat nå utstillingen “Strindberg i Centrum”.